Kinderergotherapie Velsen heeft per december 2014 een nevenverstiging geopend in GC Broekpolder. Het grote voordeeld daarvan is dat kinderen uit de wijk Broekpolder binnen de wijk hulp kunnen krijgen wanneer zij problemen binnen de sensorische informatieverwerking of schrijfproblemen hebben. Binnen het gezondheidscentrum wordt samengewerkt met verschillende andere therapeuten, zoals een kinderfysiotherapeut, logogpediste, stottertherapeut en een integratief kindertherapeut. Ook werkt  er een kinderpsycholoog binnen het centrum.

Inge de Ruijter heeft op 22 september 2014 een kwaliteitscontrole laten uitvoeren door Health Care Auditing. Door deze met goed gevolg af te ronden is zij nu gecertificeerd Kinderergotherapeut. 

Kinderergotherapie Velsen is aangesloten bij